Flamingo Hải Tiến

  • Tên dự án: Flamingo Hải Tiến
  • Chủ đầu tư: Flamingo Holding Group
  • Vị trí dự án: Xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Tổng diện tích dự án: 193,901 m2
  • Loại hình phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp

          > Shophouse: Nhà phố thương mại mặt biển diện tích 91-114m2 (ở kết hợp kinh doanh)

          > Mini Hotel: Khách sạn nghỉ dưỡng mặt biển

         > Forest In The Sky hotel: Căn hộ khách sạn trên cao 100% hướng biển

0766327879